Großer Tempel Ramses II., Abu Simbel, Ägypten

Großer Tempel Ramses II., Abu Simbel, Ägypten

  • Bild

Großer Tempel Ramses II., Abu Simbel, Ägypten
  • Kommentar
  • Versenden